Uptime topplista

Tävlingen pågår mellan 2018-09-28 - 2019-05-10

Max uptime per 2018-10-15 är 17 dagar.

Plats Vem Uptime
topp
Senaste
uptime
Verklig
uptime
Rapporterat
1 mos pi 17 17 108 2018-10-15 08:00:01
mos desktop 17 17 106 2018-10-15 08:00:01
Pansar 17 17 50 2018-10-15 08:00:01
gel 17 17 243 2018-10-15 08:00:02
bobbzorzen 17 17 65 2018-10-15 08:00:01
kh31d4r 17 17 27 2018-10-15 08:00:01
TitoN Pi 17 17 56 2018-10-15 08:00:01
thulinpi 17 17 140 2018-10-15 08:00:02
vidars Pi3 17 17 395 2018-10-15 00:00:01
Aurora Raspbian 17 17 155 2018-10-15 01:00:01
mos hpserver 17 17 106 2018-10-15 08:10:45
zeldah skorstten 17 17 156 2018-10-15 08:00:01
13 studentserver seekers 13 13 13 2018-10-15 08:00:01
14 studentserver sweet 12 12 12 2018-10-15 08:00:01

Skicka in bidrag

GitHub

Mer info i forumet och på GrillCons blogg.