Rapportera till uptime tävlingen

Vem: (unik identifierare på dig och din server)

Uptime: (antal dagar taget direkt från kommandot uptimes utskrift)

Du kan och bör rapportera in din uptime automatiskt via crontab.